Panoramy - wirtualne wycieczki. Kliknij i zwiedzaj okolicę.

Rozpoczęcie sezonu turystycznego 2017

ikona

Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzi oddzielają góry lub wielkie obszary wód, kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie.

Wzywajmy więc Boga, aby błogosławił tym, którzy wykonali te flisackie łodzie i tym, którzy będą z nich korzystać, by wszystkich otaczał swoją łaskawą opieką.

Panie Boże nasz, bądź miłosierny, zważ na nasze modlitwy i pobłogosław te łodzie wszechwładną Twoją prawicą i uświęć je, pobłogosław wszystkich Flisaków mających w nich pływać, jak zechciałeś pobłogosławić arkę sługi Twego Noego, pływającego w czasie potopu, podaj im, Władco, świętą Twoją prawicę, jak podąłeś ją chodzącemu po morzu apostołowi Piotrowi i poślij z niebios świętego Krzysztofa, aby zachować te łodzie i wszystkich ludzi w nich od wszelkich burz i nieszczęść, teraz i w przyszłości. Nie odrzucaj, Dobry Boże , modlitw naszych, ale usłysz nas i odpędź od nas wszelkie przeciwności oraz doprowadź te łodzie i sługi Twoje w nich do cichej przystani, dając im spokojne żeglowanie i wszystko potrzebne, aby z weselem i radością powrócili do swoich rodzin, zawsze sławiąc najświętsze i najwspanialsze imię Twoje. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen

Niech Pan kieruje waszą pracą, abyście żyli w pokoju i osiągnęli życie wieczne. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

Amen

Galeria, nagranie wideo, artykuł w prasie.

Zamknij okno
Zamknij okno