W dniu 17.08.2019 zmarł

Wojciech Pcion

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2019-08-20 o 15:00 w Krościenku
po którym nastąpi wyprowadzenie zmarłego na cmentarz.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
rodzina