W dniu 27.10.2020 zmarł

Wojciech Salamon

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2020-10-30 o 13:00 w Szczawnicy
po którym nastąpi wyprowadzenie zmarłego na cmentarz.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
rodzina