Ważne informacje dla turystów

1. Organizatorem Spływu jest Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.

2. Spływ jest czynny codziennie od 1 kwietnia do 31 października z wyjątkiem Niedzieli Wielkanocnej oraz święta Bożego Ciała.

3. Przy stanie wody powyżej 250 cm spływ nie odbywa się.

4. Flisacy są odpowiedzialni za bezpieczny przewóz pasażerów.

5. Pasażerowie mają obowiązek stosować się do zaleceń flisaków wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podczas Spływu oraz przestrzegania zasad zwiedzania PPN (dotyczących m.in. rozmieszczenia pasażerów na łodzi, zachowania ciszy w Przełomie Dunajca itp.)

6. Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających o podobnym działaniu nie mogą być przewożone. Spożywanie alkoholu na łodziach jest kategorycznie zabronione.

7. W czasie spływu zabrania się zanieczyszczania rzeki poprzez wyrzucanie odpadów i śmieci.

8. Przed rozpoczęciem spływu pasażer może pobrać środek ratowniczy (kamizelkę ratunkową) od flisaka.

9. Flisak jest uprawniony do kontroli wieku dzieci, dla których zakupiono bilety ulgowe (wymagany jest dokument z datą urodzenia dziecka).

10. Pasażer może zabrać na tratwę bezpłatnie bagaż podręczny do 5 kg.

11. Za przewóz łodziami bagażu powyżej 5 kg, rowerów itp. pobierana jest opłata wg. aktualnie obowiązującego cennika.

12. Na łódź można zabrać za dodatkową odpłatnością maksymalnie 2 rowery, jednak bez dodatkowego obciążenia (np. sakwy rowerowe).

13. W związku z możliwymi zmianami pogody w trakcie spływu wymagane jest posiadanie odpowiedniego ubioru oraz ochrony przed deszczem – łodzie nie posiadają zadaszenia.

14. Jeżeli podczas spływu przedostają się do łodzi niewielkie ilości wody, zaleca się turystom zachowanie spokoju, gdyż jest to zjawisko normalne i nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów.

15. Łodzie odpływają po zebraniu się minimalnego stanu, to jest 11 osób. Dotyczy to spływu tak do Szczawnicy, jak też i do Krościenka. W przypadku mniejszej ilości osób istnieje możliwość wypłynięcia łodzi po opłaceniu podstawowego kosztu.

16. Po wykupieniu biletu w kasie spływu należy udać się bezpośrednio do wyznaczonej łodzi.

17. W przypadku turystów którzy opuścili teren przystani po wykupieniu biletu ( tzn. nie zajęli miejsca w łodzi bezpośrednio po zakupieniu biletu ) bilet traci ważność. W takiej sytuacji turystom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z zakupem biletów.

18. Turyści z biletami kupionymi przez internet lub w biletomacie proszeni są o ich zeskanowanie w przeznaczonym do tego urządzeniu lub w kasach biletowych 15 minut przed wyznaczoną godziną a następnie udanie się do wyznaczonej łodzi.

19. W przypadku rezygnacji ze spływu po wypłynięciu z przystani początkowych ( np. z powodu załamania pogody lub zmiany planów ) turystom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z zakupem biletów.

20. Powrót z przystani końcowych odbywa się busami za dodatkową opłatą. Można również wypożyczyć (odpłatnie) rower, celem powrotu Drogą Pienińską.

  • Busy powrotne odjeżdżają średnio co 40 minut, ostatni kurs odbywa się około 3 godzin po zamknięciu kas zlokalizowanych na przystaniach początkowych Spływu Dunajcem.
  • Punkty, gdzie busy powrotne czekają na turystów to:
    • Szczawnica - parking ul. Pienińska 1,
    • Krościenko – Rynek obok starego kościoła
  • Turyści, którzy wykupili pakiet „spływ+PKL Palenica+bus” są odbierani z parkingu przy dolnej stacji kolei linowej wg rozkładu jazdy zamieszczonego na ulotce informacyjnej.

21. Grupy posiadające wcześniejszą rezerwację obsługiwane są zgodnie z godziną rezerwacji.

22. Zakupienie biletu na Spływ Dunajcem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

23. Szczegółowych informacji udziela obsługa Spływu Dunajcem.