Misja i cele Stowarzyszenia

Misją Stowarzyszenia jest propagowanie flisactwa pienińskiego, pielęgnowanie swoistej kultury wyrażającej się w strojach regionalnych, śpiewach, muzyce i legendach pienińskich.

Celem Stowarzyszenia jest:

Organizowanie szkolenia w zakresie wiedzy flisackiej i przewodnickiej o regionie, znajomości przepisów związanych ze spływem obowiązujących na terenie Pienińskiego Parku Narodowego, oraz szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Tworzenie materialnych i organizacyjno-prawnych warunków wykonywania obsługi ruchu turystycznego na rzece Dunajec.

Rozwijanie działalności Stowarzyszenia.

Do realizacji powyższych celów Stowarzyszenie zdąża przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych przez:

Organizowanie ruchu turystycznego na rzece Dunajec i na terenie działania Stowarzyszenia.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Biuro Obsługi Spływu.

Uzgadnianie z Dyrekcją Pienińskiego Parku Narodowego zagadnień związanych z ochroną przyrody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Organizowanie amatorskich zespołów regionalnych, artystycznych i sportowych.

Rozwijanie współpracy z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.