Egzamin I i II stopnia

Do egzaminu pierwszego i drugiego stopnia przystąpiło 17 pomocników i 10 flisaków. 

 

Komisja egzaminacyjna, której skład stanowili przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, komisji kwalifikacyjno - dyscyplinarnej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej (Sadra Robert, Cymer Łukasz) oraz Pienińskiego Parku Narodowego (Majerczak Marek), sprawdziła wiedzę teoretyczną podczas części pisemnej oraz umiejętności praktyczne podczas spływu.
Wszystkim gratulujemy zdania egzaminu 💪.