Inauguracja sezonu 2023

W dniu 22 kwietnia 2023 roku uroczyście inaugurowaliśmy 191 sezon flisacki. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz w koncelebrze księży z okolicznych parafii. Po mszy ksiądz biskup poświęcił łodzie i życzył na bezpiecznego sezonu.

W ceremonii brali udział:
Minister - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut - Mostowy,
Senator Jan Hamerski,
Posłanka Anna Paluch,
Przewodniczący Euroregionu Tatry i wicestarosta powiatu nowotarskiego Bogusław Waksmundzki,
Radny powiatu nowotarskiego Rafał Jandura,
Wójt gminy Czorsztyn Tadeusz Wach,
Burmistrz miasta i gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda,
Wójt gminy Krościenko Jan Dyda,
Przewodniczący oraz radni gmin Czorsztyn i Krościenko oraz miasta Szczawnica,
Dyrektor PPNu Michał Sokołowski,
Dyrektor krakowskiej delegatura Urzędu żeglugi Śródlądowej Stanisław Wójcik,
Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej Paweł Mierniczak,
Dyrektor Zarządu Zlewni Dunajca w Nowym Sączu Katarzyna Pierzga,
Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej generał Stanisław Leciuga,
Komendant Komisariatu Policji w Szczawnicy podkomisarz Marcin Mikołajczyk,
Autor książki i wielu opracowań dotyczących flisactwa Krzysztof Miraj,
Nasz wieloletni Przyjaciel Jacek Gacek,
Prezesi poprzednich kadencji Stefan Laskowski i Jan Sienkiewicz,
Delegacja flisaków ze Słowacji z Lubomirem Tużelakiem na czele,
Przedstawiciele Bractwa Flisackiego z Ulanowa z pocztem sztandarowym,
Poczet sztandarowy Flisaków i Gwarków znad Przemszy,
Poczty sztandarowe poszczególnych kół flisackich,
Oraz flisacy wraz z rodzinami i goście.