Wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Po wielu staraniach w końcu udało nam się dostać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. "Tradycje flisackie na Dunajcu w Pieninach" zostały wpisane 28 czerwca 2023 roku i właśnie dostaliśmy dokument to potwierdzający.