Egzamin 2023

W dniu 14 września 2023 odbył się egzamin I i II stopnia na flisaka i mistrza flisackiego. Komisja egzaminacyjna, której skład stanowili przedstawiciele Zarządu Polskiego Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich, komisji kwalifikacyjno - dyscyplinarnej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej oraz Pienińskiego Parku Narodowego, sprawdziła wiedzę teoretyczną podczas części pisemnej oraz umiejętności praktyczne podczas spływu.
Wszystkim gratulujemy zdania egzaminu.