Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Kilka dni temu, podczas jubileuszowej Gali niematerialnego dziedzictwa kulturowego został nam uroczyście wręczony akt wpisania Tradycji flisackich na Dunajcu w Pieninach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.