Życzenia Wielkanocne 2024

W radości Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas dzisiaj błogosławieństwem i miłością. Niech Zmartwychwstanie Pańskie przyniesie wszystkim odrodzenie ducha, nadzieję na lepsze jutro i wiarę w Boże Miłosierdzie. Niech ta Wielkanoc będzie dla nas czasem refleksji nad tajemnicą życia i śmierci, a także czasem radości z niezgłębionej miłości Boga do ludzkości.
Życzymy, abyście dostrzegli blask Zmartwychwstania w codziennych sprawach, a radosne Alleluja rozbrzmiewało w Waszych sercach. Niech ta Wielkanoc napełni Was pokojem i miłością, a wspólne święcenie pokarmów przypomni o jedności w rodzinie i społeczności.
Niech Chrystus Zmartwychwstały nie szczędzi Wam swojego błogosławieństwa na każdy dzień.
Alleluja! Alleluja! Alleluja!