O husytach w Haligowskiej Skale

Wódz husytów, Piotr Aksamit, ukrywał swoje łupy i skarby w grocie koło Haligowiec, stąd też podejmował wyprawy. Kiedy miało zakończyć się jego życie, nie umarł, ale skamieniał i kazano mu spoczywać tak po wieczne czasy, pod okrutnym przekleństwem ludzi.

Płaczą nad nim skały, strugi łez ściekające ze sklepienia zastygają w twarde stalaktyty. I tak do dzisiaj leży w grocie, nazwanej Grotą Aksamita ciało, które stało się własnym nagrobkiem.